Diensten

Diensten en Services van Hallr:

 • IT-consultancy: 
  Hallr verstrekt deskundig advies over IT-strategie, systeemarchitectuur, technologiekeuzes en digitalisering op uw verzoek waarbij de focus ligt op het behalen van uw doelstellingen als onderneming.
 • Netwerk- en infrastructuuroplossingen:
  Hallr helpt, of ontzorgt u volledig, bij het ontwerpen, implementeren en beheren van computernetwerken, servers, cloud-infrastructuur en datacenters. 
 • IT-ondersteuning:
  Hallr biedt uw organisatie de mogelijkheid om die support in te kopen die uw organisatie nodig heeft. Dat kan gaan om technische ondersteuning bij projecten, het oplossen van lopende problemen maar ook het onderhoud voor hardware, software en netwerken.
 • IT-beveiliging en cybersecurity:
  Hallr ondersteunt en initieert het implementeren van beveiligingsoplossingen, zoals firewalls, antivirussoftware, beveiligingsaudits en penetratietesten. Awareness bij de mens in de organisatie is hierbij van groot belang.
 • Databeheer en -Analyse:
  Hallr beschikt over de kennis om data te verzamelen, te bewaren en op de juiste wijze te interpreteren. Daarmee kunnen waardevolle inzichten worden verkregen ter ondersteuning van de zakelijke beslissingen. 
 • Cloud:
  Hallr levert cloudgebaseerde oplossingen, zoals cloudopslag,  cloudhosting  en cloudredundatie. 
 • IT-projectmanagement:
  Hallr heeft de kennis en kunde om geheel, of naar wens gedeeltelijk, een IT-project van u over te nemen inclusief plannen, coördineren, budgettering, recourcebeheer en oplevering.
 • Training en Opleiding:
  De medewerkers van Hallr delen graag hun kennis en daarom behoort het volgen van trainingen en/of opleidingen tot de mogelijkheden op een breed scala van terreinen. 
 • Verkoop Hard- en Software:
  Hallr werkt nauw samen met partners waaronder ook enkele distributeurs. De in- en verkoop van hardware en software kan dan ook door Hallr geheel overgenomen worden, maar Hallr richt zich niet specifiek op de levering van Hard- en Software.

Bovenstaande opsomming van door Hallr geleverde diensten en services is in hoofdlijnen wat Hallr voor u kan betekenen. Door het zeer diverse landschap wat de IT-omgeving tegenwoordig is, is binnen iedere organisatie voor te stellen dat u een vraag heeft welke hierboven niet benoemd wordt. In dat geval horen wij graag van u en uw vraag, de kans is aanwezig dat wij u toch op weg kunnen helpen. Mochten we het zelf niet kunnen dan kunnen wij u zeer waarschijnlijk wel de goede weg wijzen en in contact brengen met de juiste partij. Wij geloven in versterken door met partijen samen te werken!

IT-consultancy.

De missie van Hallr is: IT moet een onderneming versterken om daarmee kansen te bieden om de doelstellingen van de onderneming te behalen.
Deze missie nemen wij mee in alles wat wij doen. Bent u dus op zoek naar een professioneel IT-consult waarbij de doelstellingen van uw organisatie voorop staan neem dan contact met ons op.

Ons team van IT-specialisten is ervaren in het leveren van resultaatgerichte strategieën en advies om uw organisatie verder te helpen met het behalen van haar doelstellingen. Ongeacht de grootte en de impact van het project waarbij u advies nodig heeft zullen onze IT-specialisten altijd de gehele impact op de bedrijfsvoering in de gaten houden zodat ongewenste neveneffecten bij voorbaat voorkomen kunnen worden. Of u nu een klein bedrijf bent dat behoefte heeft aan efficiënte IT-processen of een groot bedrijf dat op zoek is naar digitale transformatie, wij hebben de expertise om u te helpen uw doelstellingen te behalen.

Netwerk- en Infrastructuuroplossingen

De IT-specialisten van Hallr zetten graag hun brede kennis en ervaring in om de beste oplossing op het gebied van Netwerk- en Infrastructuur voor u te ontwerpen, in te richten, te plaatsen en te beheren. Zij begrijpen hoe cruciaal een solide en betrouwbaar netwerk is voor het succes van uw organisatie en wat de impact kan zijn als dat niet solide en betrouwbaar is. Daarom ontwerpen en implementeren de IT-specialisten van Hallr niet alleen graag het Netwerk en de Infrastructuur, maar onderhouden zij het ook graag zodat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid. Ons team van IT-specialisten, die als groep ruim 25 jaar ervaring heet in een Global Telecom Network, staat klaar om uw netwerk- en infrastructuurvragen aan te pakken. Wij hebben de expertise en technische kennis om u te begeleiden bij elke stap van het proces.

Of u nu op zoek bent naar bekabelde, draadloze, cloud-gebaseerde of hybride netwerkoplossingen en of deze oplossing nu intern in uw eigen omgeving geïnstalleerd wordt, of in een Datacenter, het maakt voor ons geen verschil. Voorbeelden van oplossingen zijn:

 • Bedraad Netwerk -> Ontwerpen en implementeren van een robuust en schaalbaar netwerk inclusief switches, routers, firewalls en bekabeling.
 • Draadloos Netwerk -> Ontwerpen en implementeren van een robuust, secure en stabiel Wi-Fi netwerk. Metingen worden in eigen beheer uitgevoerd.
 • WAN / VPN -> Wide Area Network en Virtual Private Network. Ontwerpen en implementeren van veilige en betrouwbare, stabiele, verbindingen tussen meerdere bedrijfslocaties door o.a. gebruik te maken van MPLS, SD-WAN en VPN.
 • Cloud omgeving -> Ontwerpen en implementeren van een Virtueel IT-platform waarbij diverse combinaties te maken zijn, denk daarbij o.a. aan de keuze tussen Private, Hybrid of Public Cloud oplossingen. Implementatie van virtualisatie met bijv. Proxmox of VMware, of een Public Cloud leverancier, bijv. Azure of AWS, hoort hierbij.
 • Datacenter/Serverruimte -> Ontwerpen en implementeren van de locatie waar de hardware en netwerkinfrastructuur geplaatst en aangesloten moet worden. Dit kan in het eigen bedrijfspand plaatsvinden maar er kan ook gekozen worden voor een outsourcing door gebruik te maken van een Datacenter.
 • Disaster Recovery en Business Continuity -> Bij iedere te maken keuze moeten deze twee items meegenomen worden om ervoor te zorgen dat, in geval van problemen, uw organisatie op de kortst mogelijke termijn weer verder kan met haar taken. 

Door de jaren heen heeft Hallr relaties opgebouwd met een breed scala aan fabrikanten, leveranciers, distribiteurs en installateurs waardoor wij altijd terug kunnen vallen op experts in ieder gebied. Wij zijn dus in staat om bij ieder type project de juiste partners bij te schakelen waarmee wij al vele projecten hebben afgerond en dus weten wat we mogen en kunnen verwachten. 

IT-Ondersteuning.

Waar voorheen iedere organisatie zijn eigen IT-afdeling, of in ieder geval IT-specialist, in dienst had is dat tegenwoordig geen uitgemaakte zaak meer. De complexiteit en diversiteit van de IT-omgeving binnen iedere organisatie is tegenwoordig zo groot dat het nagenoeg onmogelijk is om dit op een gewenst niveau te houden. Wij bij Hallr bieden u diverse mogelijkheden om met deze problematiek om te kunnen gaan.

 • Projectondersteuning -> heeft u een lopend, of nieuw, project en loopt u daarbij vast met uw huidige IT-specialist of -partner? Bij Hallr helpen wij dan graag om dat extra’s toe te voegen waardoor het project succesvol afgerond kan worden samen met de huidige partners van het project.
 • Lopende problemen -> doen zich structurele problemen voor in het netwerk of de hardware en is de aanwezige kennis niet voldoende om een juiste oplossing te vinden ook dan helpen wij graag. Ook in deze gevallen vinden wij het belangrijk om dat samen met de huidige partners te doen zodat kennisoverdracht plaatsvindt en u ook op langere termijn geholpen bent.
 • Onderhoud Hardware, Software en Netwerk -> het volledig onderbrengen van het beheer en onderhoud van de IT-omgeving is mogelijk bij Hallr. Van een 24/7 dienst inclusief probleemdetectie tot het zijn van een klankbord en alles ertussen in is mogelijk. 

De IT-specialisten van Hallr zijn gewend om het belang van een goed en eenvoudig te onderhouden IT-netwerk mee te nemen in ieder ontwerp of implementatie die zij doen. Dit komt omdat men gewend is zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud. 

IT-beveiliging en cybersecurity

Een IT-omgeving staat nooit stil en evalueert continu en dat gaat steeds sneller. Niet alleen op technisch gebied maar tegenwoordig ook door de vele risico’s van buiten de organisatie. De beveiliging van een netwerk en de toegang tot systemen is inmiddels noodzaak. Cybersecurity zou standaard opgenomen moeten worden. Wij bij Hallr begrijpen dat o.a. gegevensbeveiliging en de bescherming tegen aanvallen van buitenaf van vitaal belang zijn voor uw bedrijf, ongeacht de omvang en sector.

Goede IT-beveiliging en cybersecurity begint al bij het ontwerp van een IT-project. Op dat moment moeten deze twee items al de juiste aandacht krijgen om ervoor te zorgen dat na implementatie geen problemen kunnen gaan ontstaan. Toch ook met de juiste aandacht bij de ontwerpfase is het niet klaar maar begint het pas. De zwakste schakel in de keten van IT-beveiliging en cybersecurity blijft namelijk de mens zelf en deze factor moet in de implementatiefase dan ook direct meegenomen worden.  Met de juiste middelen zal onder de gebruikers Awareness gecreëerd moeten worden waardoor zij op een goede wijze omgaan met de systemen en gevaren van buitenaf leren herkennen en er naar leren te handelen. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het herkennen van een phishing-mail als potentieel gevaarlijk en daarna handelen.  

Bij Hallr begrijpen we dat de IT-beveiliging en cybersecurity geen eenmalige inspanning is. Daarom bieden we voortdurende monitoring, incidentresponse en regelmatige beveiligingsaudits om uw beveiligingsmaatregelen up-to-date te houden en aan te passen aan de veranderende dreigingsomgeving waarbij de menselijke factor prioriteit nummer #1 krijgt.

Databeheer en Data-analyse

Kennis is macht en data/gegevens spelen daarbij een cruciale rol. Met de toenemende stroom aan gegevens die tegenwoordig beschikbaar zijn, is het essentieel om een robuust en efficiënt systeem voor databeheer te hebben wat ook aan de regelgeving en veiligheidseisen voldoet. Daarbovenop biedt een geavanceerde analyse van deze gegevens de mogelijkheid om waardevolle inzichten te ontdekken die kunnen leiden tot strategische beslissingen en een concurrentievoordeel kunnen opleveren. 

Hallr heeft specialisten op het gebied van Databeheer die een robuust en toegankelijk systeem neer kunnen zetten waarmee snelle data processing mogelijk is zodat een real-time analyse van de gegevens op ieder moment mogelijk is. Neem gerust contact voor meer informatie en verdere mogelijkheden. 

Cloud

De Cloud maakt gebruik van gedeelde infrastructuur en resources door gebruik te maken van virtualisatie software zoals bijv. Proxmox of VMWare. Door gebruik te maken van virtualisatie wordt de beschikbare hardware efficiënt gebruikt en het IT-beheer vereenvoudigd. Hiermee haal je het maximale uit de investeringen. 

Afhankelijk van de behoefte en wensen van uw organisatie zijn er keuzes mogelijk voor het type Cloud. In de basis zijn er tegenwoordig vier typen Cloud-oplossingen mogelijk waarbij het onderscheid gemaakt wordt in het eigendom van de hardware. 

 • Public Cloud: Hardware en Software zijn geen eigendom van de eigen organisatie en worden veelal gedeeld met andere gebruikers. Organisatie hoeft geen rekening te houden met beheer op de toegang tot de service na. De hardware staat bijna altijd buiten de eigen organisatie. 
 • Private Cloud: Hardware en Software zijn in eigendom van de eigen organisatie en veelal niet gedeeld met andere gebruikers. Beheer is eigen verantwoording wat vaak gebeurdt met een partner. Plaatsing van de hardware kan binnen de eigen locaties, ook is de plaatsing in een Datacenter mogelijk als Colocatie. Toegang tot deze hardware is alleen mogelijk voor geautoriseerde personen.
 • Hybride Cloud: Dit is een combinatie van de Private-, en Public Cloud. De algemene diensten en taken waarvoor een goede Public Cloud oplossing beschikbaar is wordt daar afgenomen. De specifieke diensten en taken waar geen alternatief voor is, of te gevoelig is om Public te gaan, worden in een Private Cloud gehost.
 • Multi Cloud: In deze variant wordt er gebruik gemaakt van meerdere verschillende Public Cloud aanbieders, eventueel gecombineerd met een Private Cloud.
Een Cloud oplossing biedt veelal de volgende voordelen voor een organisatie:
 
 • Schaalbaar: doordat de hardware-resources door meerdere processen gebruikt worden kan eenvoudig geschoven worden met de resources die één proces nodig heeft. Is er tijdelijk meer capaciteit nodig dan is dat eenvoudig in te regelen.
 • Kostenbesparing: resources zijn volledig te benutten, er blijft geen capaciteit onbenut.
 • Flexibiliteit en toegankelijkheid: gebruikers kunnen altijd bij de gegevens en applicaties als zij een internetverbinding hebben, 
 • Betrouwbaarheid en uptime: de virtualisatielaag maakt het mogelijk om uitval van hardware real-time op te vangen zonder directe gevolgen voor gebruikers of processen. Dit maakt het ook mogelijk om de systemen up-to-date te houden zonder downtime voor de gebruikers.

IT-Projectmanagement

Efficiënt IT-projectmanagement is essentieel voor het succesvol uitvoeren van complexe IT-projecten. Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe software, het upgraden van infrastructuur of aanpassingen in de hardware, wij helpen u graag met het stroomlijnen van dit proces om zo tot een zo optimaal resultaat te komen. Daarbij kunnen wij u geheel ontzorgen binnen het IT-projectmanagement maar onze voorkeur gaat daarbij zeker uit naar een nauwe samenwerking om zo tot het beste resultaat voor uw organisatie te kunnen komen. Als een samenwerking betekent dat onderdelen binnen de eigen organisatie behandeld worden dan juichen wij dat alleen maar toe, hoe meer “eigen initiatief” hoe succesvoller een latere implementatie zal verlopen. 

Is uw organisatie toe aan een IT-upgrade, of ontbreekt intern de kennis en/of capaciteit om dit succesvol af te ronden door de huidige complexiteit van de IT, neem dan contact op met ons. De IT-specialisten van Hallr hebben de kennis en kunde om, samen met uw specialisten, van ieder project een succes te maken. 

Training en Opleiding

Vanuit onze slogan “Versterkende IT” geloven wij in de kracht van het delen van onze kennis.
Alleen door het delen van onze kennis kunnen wij u als ondernemer verder helpen en kansen bieden om uw doelen te bereiken. Wij houden dan ook niet op als een implementatie succesvol is afgerond maar gaan dan door met het informeren en trainen van uw organisatie. Alleen inzicht in, en kennis van, beschikbare data en mogelijkheden kunnen u als ondernemer/organisatie verder helpen.

De medewerkers van Hallr delen vanuit de samenwerking continue hun kennis maar toch is voor te stellen dat in specifieke gevallen trainingen of cursussen gewenst zijn. Vanzelfsprekend zijn wij in staat om onze kennis ook in de vorm van een training of cursus over te dragen zodat de kennis binnen uw organisatie verzekerd is. 

Verkoop

Hallr is een jong bedrijf, opgericht in 2022, maar het kan terugvallen op relaties met fabrikanten en distribiteurs die al vele jaren teruggaan. Met leveranciers als Dell, HP, Proxmox, VMware, Microsoft, IBM en Extreme Networks hebben wij goede contacten en worden wij op regelmatige basis geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Ook met verschillende grote en kleine distribiteurs hebben wij goede contacten waarbij wij terug kunnen vallen op hun kennis en ervaringen. Met deze mix van partijen kunnen wij ieder IT-vraagstuk aanvliegen en voorzien van het benodigde advies en ondersteunen met de noodzakelijke kitlist zonder daarbij merkafhankelijk te zijn.

Het leveren van hardware of software is voor ons geen kerntaak maar ondersteunend aan de projecten bij onze klanten. Vanuit de samenwerking met onze klanten is onze overtuiging dat wij de beste kitlist voor de klant moeten kunnen samenstellen en leveren. Dit kan alleen als deze kitlist, na akkoord, ook geleverd en geïmplementeerd kan worden. Alleen dan kunnen we gezamenlijk de volle mogelijkheden benutten van de implementatie om uw doelen te versterken. 

Benieuwd wat Hallr voor u kan betekenen?

Hallr kan u helpen bij veel vraagstukken maar zeker ook begeleiden in de huidige tijd waarin de ontwikkelingen op IT-gebied een enorme vlucht nemen. 
Benieuwd naar de mogelijkheden neem dan gewoon even contact op met ons via onderstaande knop.

Scroll naar boven

Informatie - Offerte

Vragen over het bestellen van de juiste Proxmox Virtualisatie Licentie of toch liever eerst een offerte?
Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen op korte termijn contact met u op.

Prijzen Proxmox VE Licenties

COMMUNITY

-
110
/jaar
/per CPU
 • Enterprise Repository
 • Software Updates
 • Toegang tot Community
 • 0 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: nvt
 • Support op afstand (SSH)
 • Offline registratie

BASIC

-
340
/jaar
/per CPU
 • Enterprise Repository
 • Software Updates
 • Toegang Klantenportaal
 • 3 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: 8 uur*
 • Support op afstand (SSH)
 • Offline registratie

STANDARD

Beste keuze
510
/jaar
/per CPU
 • Enterprise Repository
 • Software Updates
 • Toegang Klantenportaal
 • 10 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: 4 uur*
 • Support op afstand (SSH)
 • Offline registratie
populair

PREMIUM

-
1020
/jaar
/per CPU
 • Enterprise Repository
 • Software Updates
 • Toegang Klantenportaal
 • Tickets onbeperkt
 • Responsetijd: 2 uur*
 • Support op afstand (SSH)
 • Offline registratie

Prijzen Proxmox Back-Up Server Licenties

COMMUNITY

-
520
/jaar
 • Onbeperkt aantal servers in de Back-Up
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang tot Community
 • 0 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: nvt
 • Support op afstand (SSH)

BASIC

-
1040
/jaar
 • Onbeperkt aantal servers in de Back-Up
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang Klantportaal
 • 5 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: 8 uur*
 • Support op afstand (SSH)

STANDARD

Beste keuze
2080
/jaar
 • Onbeperkt aantal servers in de Back-Up
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang Klantportaal
 • 15 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: 4 uur*
 • Support op afstand (SSH)
populair

PREMIUM

-
4160
/jaar
 • Onbeperkt aantal servers in de Back-Up
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang Klantportaal
 • Tickets onbeperkt
 • Responsetijd: 2 uur*
 • Support op afstand (SSH)

Prijzen Proxmox Mail Gateway Licenties

COMMUNITY

-
175
/jaar
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang tot Community
 • 0 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: nvt
 • Support op afstand (SSH)

BASIC

-
490
/jaar
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang Klantportaal
 • 5 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: 8 uur*
 • Support op afstand (SSH)

STANDARD

-
1170
/jaar
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang Klantportaal
 • 15 Support Tickets p.jaar
 • Responsetijd: 4 uur*
 • Support op afstand (SSH)

PREMIUM

-
1750
/jaar
 • Complete Functieset
 • Enterprise Repository
 • Toegang Klantportaal
 • Tickets onbeperkt
 • Responsetijd: 2 uur*
 • Support op afstand (SSH)

Bedankt voor uw bericht.

Wij nemen op korte termijn contact met u op.

Team Hallr
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux